Friday, December 22, 2006

!!هـمـج

1 comment:

FayLaSOOFa said...

Ya3nee ba3ad ma sabaw il niwab yaboon yogfoon ma3ahom ?!?!?!?! shay 6abee3ee ina kil shakh9 yisanid na'eb oo yi3ari'6 na'eb thanyee bas ma to9al laay il sab 3AYIB!!

hathayl atba3 bo ramya ,, allahoma la shamata ..